Haaruitval Behandeling

Haaruitval

, alopecia, kan alleen de hoofdhuid aantasten, maar ook andere lichaamsbeharing kan verloren gaan. Haarverlies kan tijdelijk of permanent zijn en kent verscheidene oorzaken. Erfelijkheid, hormonale veranderingen, medische aandoeningen of een normaal gevolg van veroudering. Iedereen kan met haaruitval te maken krijgen, al valt het vaker op bij mannen dan bij vrouwen. De meest voorkomende oorzaak van haarverlies is erfelijke haaruitval. Sommige mensen laten haarverlies onbehandeld, terwijl anderen zoeken naar manieren om het haarverlies te camoufleren. Weer anderen kiezen voor een cosmetische of chirurgische behandeling. Praat met uw (huis)arts over de oorzaak van haarverlies en de beschikbare behandelopties.

Symptomen en kenmerken overmatig haarverlies

Haarverlies kan op veel verschillende manieren optreden, zowel plotseling als geleidelijk en alleen de hoofdhuid of de volledige lichaamsbeharing aantasten. Symptomen en kenmerken van haaruitval kunnen zijn:

· Geleidelijk dunner worden van de haardos. Mannen zien dit als eerste bij de haarlijn, de inhammen en de kruin. Vrouwen daarentegen ervaren een haardos die in zijn totaliteit uitdunt, zonder dat daarbij echt kale plekken ontstaan.

· Cirkelvorming of vlekkerige kale plekken. De huid kan plaatselijk jeuken of pijnlijk aanvoelen, voordat het . Deze vorm van haaruitval uit zich voornamelijk op de hoofdhuid, in de baardstreek en bij de wenkbrauwen.

· Plotselinge haaruitval. Een psychische of fysieke schok kan plotseling haarverlies tot gevolg hebben. Bij het kammen of wassen van het haar kunt u handenvol haar zien. Plotseling haarverlies is meestal tijdelijk. De haargroei herstelt zich binnen een aantal maanden.

· Haaruitval als gevolg van een medische behandeling.

· Haarverlies door ringworm.

Wanneer moet u naar een dokter?

Raadpleeg een (huis)arts als u last heeft van aanhoudend haarverlies en daarvoor op zoek bent naar een geschikte oplossing. Praat ook met een arts als u plotseling een toename van het dagelijkse haarverlies waarneemt en/of als u het vermoeden heeft dat het haarverlies wordt veroorzaakt door medicijnen die u recentelijk voorgeschreven heeft gekregen. Op basis van uw verhaal en uw medische achtergrond kan een huisarts vaak zonder aanvullend onderzoek een diagnose stellen. Om andere oorzaken uit te sluiten kunnen een bloedonderzoek en/of een haarwortelonderzoek voorgesteld worden.

Risicofactoren en haaruitval voorkomen

Een aantal factoren kan het risico op haaruitval vergroten, waaronder:

· Een familiegeschiedenis van haaruitval zowel aan vaders- als moederskant.

· Uw leeftijd.

· Grote gewichtsschommelingen.

· Bepaalde medische aandoeningen zoals diabetes, lupus en schildklieraandoeningen.

· Stress.

· Ongezonde levensstijl en ongezonde voeding.

Erfelijke haaruitval kan helaas niet voorkomen worden. Met een aantal tips kunt u echter wel andere oorzaken van haaruitval tegengaan:

· Gebruik verantwoorde haarverzorgingsproducten en wees voorzichtig in de manier waarop u het haar behandelt. Vermijd het gebruik van te warme stylingsapparaten en zet een föhn niet op een te korte afstand op de hoogste temperatuur.

· Bescherm uw haar tegen uv-straling.

· Kies voor regelmatige ontspanning en beperk de mate waarin u dagelijks aan stress wordt blootgesteld.

· Drink voldoende water, zodat uw lichaam goed gehydrateerd is.

· Stop met roken.

Veel behandelmogelijkheden worden toegelicht op de website van de . Hier vindt u ook informatie over het tegengaan van haaruitval, veel voorkomende oorzaken van haarverlies en haarziekten.

Meer lezen? Zie

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store